ಪೂಸಿ… ಘಾಸಿ!

ಹೇಳೋದನ್ನೆಲ್ಲಾ
ಹೇಳಿ ಬಿಟ್ಟು,
ಈಗ ಏನೂ
ಅರಿಯದವರಂತೆ
ಹೊಡೆಯಬೇಡ ಪೂಸಿ,

ಮಾತುಗಳು
ಎಲ್ಲಾದರೂ ತುಸು
ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆಯಾದರೆ
ಆದೀತು ಕಣೇ
ಈ ಹೃದಯಕ್ಕೂ ಘಾಸಿ!

**************

 

 

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: