ಏನಾಗಿರಬಹುದು?


ನನ್ನನ್ನು ಕರೆ ಕರೆದು
ಮಾತನಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದವರು
ಒಮ್ಮೆಗೇ ಮೌನಿಯಾದಾಗ,

ಅತ್ತಲಿಂದ ದಿನ ಪ್ರತಿದಿನ
ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಕರೆಗಳು
ತಿಂಗಳಾದರೂ ಬಾರದಿದ್ದಾಗ,

ಏನ ತಿಳಿಯಲಿ ನಾನು?

ಅವರು ಕಂಡಿರಬಹುದು ನನ್ನಲ್ಲಿ
ಏನೋ ಬದಲಾವಣೆಯನೆಂದೇ?

ಅಲ್ಲಾ… ಅವರೇ
ನಿಜದಿ ಈಗ ಬದಲಾಗಿಹರೆಂದೇ?

ಅಲ್ಲಾ…ಅವರೀಗ ತಮ್ಮ 
ನಿಜ ರೂಪವ ತೋರುತಿಹರೆಂದೇ? 
*********

One Response to ಏನಾಗಿರಬಹುದು?

  1. ksraghavendranavada ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:

    ಕರೆಕರೆದು ಮಾತನಾಡುವವರು ಕರೆದು ಮಾತನಾಡಲಿಲ್ಲವೆ೦ದರೆ ನಿಜ ರೂಪವ ತೋರುತ್ತಿರುವರು ಎ೦ದಲ್ಲ ಯಾ ಬದಲಾಗಿಹರು ಎ೦ದಲ್ಲ! ನಿಜಕ್ಕೂ ಅವರೇನಾದರೂ ಬೇಸರದಲ್ಲಿರಬಹುದು.. ಕಾರ್ಯದ ಒತ್ತಡವಿರಬಹುದು.. ಸ್ವಲ್ಪ ಸರಿಯಾದ ನ೦ತರ ಪುನ: ಕರೆಕರೆದೇ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ.. ಸ್ನೇಹವೆ೦ಬುದೇ ಹಾಗೆ! ಅಷ್ಟು ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಆ ಬ೦ಧದಿ೦ದ ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗದು
    ನಮಸ್ಕಾರಗಳೊ೦ದಿಗೆ,
    ನಿಮ್ಮವ ನಾವಡ.

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: