ನಮ್ಮತನವಿರಲಿ!

ಇರಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಇರಲಿ,
ಪ್ರೀತಿ ಹರಿಯುತಲಿರಲಿ,
ಆದರೆ,
ಪ್ರೀತಿ ನಿಂತ ನೀರಾಗದಿರಲಿ;
ಇರಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಇರಲಿ,
ಪ್ರೀತಿಯ ದಿನವೂ ಇರಲಿ,
ಆದರೆ, 
ದಿನ ದಿನವೂ ಪ್ರೀತಿ ಇರಲಿ;

ಪ್ರೀತಿಯ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು
ನಾವು ವಿರೋಧಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ,
ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ತಪ್ಪೂ ಇಲ್ಲ,

ವಿರೋಧಿಸಲು ಇನ್ನೂ ಇದೆಯಲ್ಲಾ?
ನಮ್ಮದೇ ಬೆಳಕಿನ ಹಬ್ಬ ದೀಪಾವಳಿ
ಇಂದೀಗ ಬರೀ ಸದ್ದು ಗದ್ದಲ
ಗೊಂದಲಗಳ ಆಚರಣೆಯಾಗಿದೆಯಲ್ಲಾ?

ಆಚರಿಸಿ, ಪ್ರೇಮಿಗಳ ದಿನವನಾಚರಿಸಿ
ನಿಜವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯಂತರವೇನಿಲ್ಲ,
ಆದರೆ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮ ಒಲವು ನಲಿವಿನ
ಎಲ್ಲಾ ಆಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮತನವಿರಲಿ,
ನಾವು ಸದಾ ನಾವೇ ಆಗಿರಲಿ, 
ನಮ್ಮತನ ಎಂದಿಗೂ ಕಳೆದುಹೋಗದಿರಲಿ!

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: