ಭಯ ನನಗೆ!

ನನ್ನ ಸುತ್ತ ಸದಾ
ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ
ಬೆಳಕಿರಲೆಂಬ
ಆಸೆ ನನಗೆ,

ಬೆಳಕಿದ್ದಷ್ಟು
ಹೊತ್ತು
ನನ್ನ ನೆರಳ
ರೂಪದಲ್ಲಿ
ನೀನೇ ನನ್ನ
ಸುತ್ತ ಮುತ್ತ
ಸರಿದಾಡುತ್ತಿರುವ
ನಂಬಿಕೆ ನನಗೆ,

ಆದರೆ ಬೆಳಕು
ಮರೆಯಾದಾಗ
ಮರೆಯಾಗೋ
ಈ ನೆರಳಿನಂತೆ
ನೀನೂ ನನ್ನಿಂದ
ದೂರಾಗುವೆಯೆಂಬ
ಭಯ ನನಗೆ!

*******

ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ: ಪ್ರಕಾಶ್ ಹೆಗಡೆ 

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: