ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ!

 

ಬೇಸಿಗೆಯ
ಸುಡುಬಿಸಿಲಿಗೆ
ಕಾದ ನೆಲದ ಮೇಲೆ
ಮೊದಲ ಮಳೆಯ
ಹನಿಗಳು ಬಿದ್ದಾಗ
ನಾಸಿಕವನ್ನು
ತಾಕುವ ಆ
(ಸು)ವಾಸನೆ
ಬೇಡ ಬೇಡವೆಂದರೂ
ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ;

ಬಿಡುವಿಲ್ಲದ
ದಿನಚರಿಯಲ್ಲಿ
ಬಸವಳಿದು
ಸುಸ್ತಾಗುವ
ನನ್ನೀ ಮನಸ್ಸಿಗೆ
ನಡು ನಡುವೆ
ಆಗಾಗ ಕಾಡುತ್ತಾ
ಮುದ ನೀಡುವ
ನಿನ್ನ ನೆನಪು
ಬೇಕು ಬೇಡಗಳಿಗೂ
ಮೀರಿ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ!
*************

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: