ನಾನು ಒಂಟಿಯಲ್ಲ!

ಎಲ್ಲರಿಗೂ

ಅನುಮಾನ

ಎಲ್ಲರದೂ

ಒಂದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ

“ಯಾಕೀತ

ಇರುತ್ತಾನೆ

ಸದಾ

ಒಂಟಿಯಾಗಿ?”

 

ಅವರಿಗೇನು

ಗೊತ್ತು,

ನಾನು

ಒಂಟಿಯಾಗಿ

ಇರುವಾಗಲೆಲ್ಲಾ

ನನ್ನೊಳಗೆ

ಸಖೀ

ನೀನೂ

ಇರುತ್ತೀಯೆಂದು

ನನ್ನ

ಜೊತೆಯಾಗಿ!

*******

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: