ಮಳೆ ಬಂದರೇನು…ಬಾ…!

ಹಗಲಿರುಳು ನಾ ಕಾದರೂ
ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ ನೀನು ಮನೆಯಿಂದಾಚೆಗೆ
ಮಳೆಯ ಸಬೂಬು ನೀಡಿ
ಕೂತಿಹೆ ಯಾಕೋ ಒಳಗೇ ನೀ ಬೆಚ್ಚಗೆ

ಮಳೆಗಾಲದ ಈ ಬವಣೆಯಿಂದ
ಬಚಾವಾಗಲು ಇಲ್ಲಿದೆ ಉಪಾಯ,
ನನ್ನ ಮಾತ ನೀ ಕೇಳಿದರೆ
ಒಂದಿಷ್ಟೂ ನೆನೆಯದೆಮ್ಮ ಕಾಯ;

ಎತ್ತರದ, ಹೂಂ…ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತಲೂ
ಎತ್ತರದ ಮೇಘಗಳ ಮೇಲೇರಿ,
ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ ತಪ್ಪಿಸಿ ನಾವು
ಮಾಡೋಣ ಪುಕ್ಕಟೆ ಸವಾರಿ!
********

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: