ನಿರೀಕ್ಷೆಯ ಮಾಡದಿರು ಹುಸಿ!

ಎಂದೂ ಒಂಟಿಯೆಂದು ಎಣಿಸದಿರು ಜೀವನದೀ ಪಯಣದಲಿ
ನೋವುನಲಿವುಗಳ ಹಂಚಿಕೊಂಬವನಿದ್ದೇನಲ್ಲ ಜೊತೆಯಲಿ

ಒಂದರ ನಂತರ ಇನ್ನೊಂದು ಕಷ್ಟ ನಮ್ಮೀ ಜೀವನದಿ ನಿತ್ಯ
ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆಲ್ಲಾ ಪರಿಹಾರ ಇದೆ ಇದು ನಾ ಕಂಡ ಸತ್ಯ

ನಿನ್ನ ಅವಸರದ ನಡೆ ಅನ್ಯರಿಗೆ ನೀಡದಂತಿರಲಿ ನೋವು
ನಿನ್ನ ಬದುಕು ನಿನ್ನದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಜೊತೆಯಲಿದ್ದೇವೆ ನಾವೂ

ನೀನು ನನಗೆಷ್ಟು ಇಷ್ಟವೆಂದು ನಾನೀಗ ಹೇಗೆ ನುಡಿಯಲಿ
ಆಡುವ ಮಾತುಗಳೂ ಅಪಾರ್ಥವಾಗುವ ಭಯ ಮನದಲಿ

ನಿನ್ನ ಮನದ ಭಾರ ಇಳಿಸಲು ಸದಾ ಇವೆ ನನ್ನೀ ಕಿವಿಗಳು
ನಿನಗಾಗಿಯೇ ಈ ಹೃದಯದೊಳೂ ಇದೆ ಜಾಗ ಮೀಸಲು

ಬಾಳಿನಲಿ ನೀ ಸಾಧನೆಗೈದು ಮೇಲಕ್ಕೇರಿದರೆನಗೆ ಖುಷಿ
ನಿನ್ನೊಳಿತ ಬಯಸುವ ನನ್ನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯ ಮಾಡದಿರು ಹುಸಿ
**********

Advertisements

ನಿರೀಕ್ಷೆಯ ಮಾಡದಿರು ಹುಸಿ! ಗೆ 3 ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು

  1. antarala ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:

    ತುಂಬಾ ಚನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್​. ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಅಕ್ಷರ ರೂಪಕ್ಕೆ ಇಳಿಸುವ ಕಲೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬರಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಬರವಣಿಗೆ ಮನ ಮುಟ್ಟುವಂತಿದೆ

  2. shamala ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:

    ಶುದ್ಧ ಸ್ನೇಹದ, ಅಕ್ಕರೆಯ ತಂದೆಯ ಹಾರೈಕೆ…. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸುರೇಶ್..

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: