ಇಷ್ಟು ದಿನ ನಾ…!

05 ಮೇ 11

 

ಇಷ್ಟು ದಿನ ನಾ ಏಕಾಂಗಿ
ಹೇಗೋ ಏನೋ ಬದುಕುತಲಿದ್ದೆ
ಬಾಳ ಪಥದಲಿ ನೀ ಜೊತೆಯಾಗಿ
ನನ್ನೀ ಪಯಣಕೆ ಹೊಸ ಗತಿಯ ತಂದೆ

ನನ್ನ ಮೊಗದಲಿ ನಗುವನು ತಂದೆ
ನನ್ನೀ ಮನಕೆ ಶಾಂತಿಯ ತಂದೆ
ತನು ಮನ ಅರಳಿಸೋ ಪ್ರೀತಿಯ ತಂದೆ
ನನ್ನೀ ಬಾಳಿಗೆ ಹೊಸ ಅರ್ಥವ ನೀ ತಂದೆ

||ಇಷ್ಟು ದಿನ ನಾ ಏಕಾಂಗಿ
ಹೇಗೋ ಏನೋ ಬದುಕುತಲಿದ್ದೆ||

ಎಡವಿದ ನನ್ನನು ಸಂಭಾಳಿಸಿದೆ
ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಅರಿವಿಗೆ ತಂದೆ
ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಗಳ ಮೆಚ್ಚುತಾ ಬಂದೆ
ಆತ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸವ ತುಂಬುತ ನೀ ನಿಂದೆ

||ಇಷ್ಟು ದಿನ ನಾ ಏಕಾಂಗಿ
ಹೇಗೋ ಏನೋ ಬದುಕುತಲಿದ್ದೆ||
****************


ನೆನಪಾದಾಗ… ಮನನೊಂದಾಗ…!

04 ಮೇ 11

 

ನೆನಪಾಗುತಿಹುದು
ನೆನಪಾಗುತಿಹುದು
ನಿನ್ನ ನೆನಪಾಗುತಿಹುದು
ನಿನ್ನ ನೆನಪಾಗುತಿಹುದು
ನೆನಪಾದಾಗ
ಮನನೊಂದಾಗ
ಪ್ರಾಣವೇ ಹೋದಂತಿಹುದು

||ನೆನಪಾಗುತಿಹುದು
ನಿನ್ನ ನೆನಪಾಗುತಿಹುದು||

ಮೊದಲರಿತಿರಲೇ ಇಲ್ಲ
ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದರಿತೆ ನಾನೆಲ್ಲಾ
ಪ್ರೀತಿಯ ಹುಚ್ಚಲೀ ಮನಸ್ಸು
ನನ್ನ ಬದುಕಲು ಬಿಡುವುದೇ ಇಲ್ಲಾ
ಹೇಗೋ ಏನೋ ನನ್ನೀ ಉಸಿರು
ಇನ್ನೂ ಆಡುತಿಹುದು

||ನೆನಪಾಗುತಿಹುದು
ನಿನ್ನ ನೆನಪಾಗುತಿಹುದು||

ದಿನ ಕಳೆದಂತೇ ವಿರಹ
ನನ್ನ ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿಸುತಿಹುದು
ನನ್ನದೆಯಾ ಬಡಿತವಿದು
ನನ್ನ ವೈರಿಯಂತಾಗಿಹುದು
ಕ್ಷಣ ಪ್ರತಿಕ್ಷಣವೂ
ಹಂಗಿಸುವಂತೆ
ನನ್ನ  ಕಾಡುತಿಹುದು

||ನೆನಪಾಗುತಿಹುದು
ನಿನ್ನ ನೆನಪಾಗುತಿಹುದು||

ಈ ಸುಂದರ ಋತು ಹಾಗೂ
ಹೂದೋಟ ಇಂದು ಮರುಗಿದೆ
ನನ್ನೀ ವ್ಯಥೆಯಾ ಕೇಳಿ
ಪ್ರತೀ ಹೂವೂ ಜೊತೆಗೆ ಅತ್ತಿದೆ
ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಕೂಡ
ಅಶ್ರುಧಾರೆ ಹರಿಸುತಿದೆ

||ನೆನಪಾಗುತಿಹುದು
ನಿನ್ನ ನೆನಪಾಗುತಿಹುದು||

 

 

ಮೂಲ ಗೀತೆ:

ಚಿತ್ರ: ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ

ಗಾಯಕರು: ಅಮಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ಲತಾ ಮಂಗೇಶ್ಕರ್

 

–ಹುಡುಗಿ–
ಯಾದ್  ಆ ರಹೀ ಹೈ

 

–ಹುಡುಗ–
ಯಾದ್  ಆ ರಹೀ ಹೈ

 

–ಹುಡುಗಿ–
ತೇರೀ ಯಾದ್  ಆ ರಹೀ ಹೈ, ತೇರೀ ಯಾದ್  ಆ ರಹೀ ಹೈ
ಯಾದ್ ಆನೇ ಸೇ, ತೇರೇ ಜಾನೇ ಸೆ
ಜಾನ್ ಜಾ ರಹೀ ಹೈ
ಯಾದ್  ಆ ರಹೀ ಹೈ, ತೇರೀ ಯಾದ್  ಆ ರಹೀ ಹೈ

 

ಪೆಹ್‍ಲೇ ಎ ನಾ ಜಾನಾ
ತೇರೇ ಬಾದ್ ಎ ಜಾನಾ ಪ್ಯಾರ್ ಮೇ
ಜೀನಾ ಮುಶ್ಕಿಲ್ ಕರ್ ದೇಗಾ
ಎ ದಿಲ್ ದೀವಾನಾ ಪ್ಯಾರ್ ಮೇ
ಜಾನೇ ಕೈಸೇ ಸಾಂಸ್ ಎ ಐಸೇ
ಆ ಜಾ ರಹೀ ಹೈ
ಯಾದ್  ಆ ರಹೀ ಹೈ, ತೇರೀ ಯಾದ್  ಆ ರಹೀ ಹೈ

 

–ಹುಡುಗ–
ಬನ್‍ ತೇ ಬನ್‍ ತೇ ದುಲ್ಹನ್
ಪ್ರೀತ್  ಹಮಾರೀ ಉಲ್ಝನ್ ಬನ್ ಗಯೀ
ಮೇರೇ ದಿಲ್ ಕೀ ದಢ್‍ಕನ್
ಮೇರೀ ಜಾನ್ ಕೀ ದುಶ್ಮನ್ ಬನ್ ಗಯೀ
ಕುಛ್ ಕೆಹ್ ಕೆಹ್ ಕೇ, ಮುಝೆ ರೆಹ್ ರೆಹ್ ಕೇ
ತಡ್‍ಪಾ ರಹೀ ಹೈ

 

ಯಾದ್  ಆ ರಹೀ ಹೈ, ತೇರೀ ಯಾದ್  ಆ ರಹೀ ಹೈ

 

–ಹುಡುಗಿ–
ಎ ಋತ್ ಕೀ ರಂಗ್ ರಲಿಯಾಂ
ಎ ಫೂಲೋಂ ಕೀ ಗಲಿಯಾಂ ರೋ ಪಢೀ

 

–ಹುಡುಗ–
ಮೇರಾ ಹಾಲ್ ಸುನಾ ತೋ
ಮೇರೇ ಸಾತ್ ಎ ಕಲಿಯಾಂ ರೋ ಪಢೀ

 

–ಹುಡುಗಿ–
ಏಕ್ ನಹೀಂ ತು ದುನಿಯಾ ಆಂಸೂ
ಬರ‍್ಸಾ ರಹೀ ಹೈ
ಯಾದ್  ಆ ರಹೀ ಹೈ

 

–ಹುಡುಗ–
ತೇರೀ ಯಾದ್  ಆ ರಹೀ ಹೈ

 

–ಹುಡುಗಿ–
ಯಾದ್ ಆನೇ ಸೇ, ತೇರೇ ಜಾನೇ ಸೇ
ಜಾನ್ ಜಾ ರಹೀ ಹೈ

 

–ಈರ್ವರೂ–
ಯಾದ್  ಆ ರಹೀ ಹೈ, ತೇರೀ ಯಾದ್  ಆ ರಹೀ ಹೈ

 


ತಾನೇ ಸಾಕಿದ್ದ ಒಸಾಮಾನ ಬಲಿತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಒಬಾಮಾ!

03 ಮೇ 11

 

ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಿಂದ ಅಮೇರಿಕಾ ಸೇನೆ ಮರಳುವ ದಿನ ಸನ್ನಿಹಿತವಾಗಿದೆ
ಹಾಗಾಗಿ ಒಸಾಮಾನ ಕೊಲೆಯೂ ಆ ಅಪರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದುಹೋಗಿದೆ

ಒಸಾಮಾನಿದ್ದಷ್ಟೂ ದಿನ ಪಾಕಿಗೆ ಅಮೇರಿಕಾ ಭರ್ಜರಿ ಸಹಾಯ ನೀಡುತ್ತಿತ್ತು
ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯಕ್ಕೂ ಬಂದರೂ ಬರಬಹುದೇನೋ ಆಪತ್ತು

ಪಾಕಿನ ಸೈನ್ಯಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಂತೆ ದಂಡು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಆತ ಅದೆಂತು ಅಡಗಿದ್ದ
ಪಾಕಿನವರಿಗೆ ಅರಿವಿಲ್ಲದೇ ಅಮೇರಿಕಾದವರ ಕೈಗಾತ ಹೇಗೆ ಈಗ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದ

ಅವರ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಹೇಳದೇ ಕೇಳದೇ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಪಾಕಿನ ಆಕ್ರೋಶ
ಪಾಕಿನ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಒಬಾಮಾ ಪಡುತ್ತಿದ್ದ ಸಂತೋಷ

ಕಥೆಗಳ ಹೇಳುವುದು ಪಾಕಿನವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಆ ದೊಡ್ಡಣ್ಣನಿಗೂ ಗೊತ್ತು
ನಾವೆಲ್ಲಾ ಮೂಗಿನ ಮೇಲೆ ಬೆರಳಿಟ್ಟು ಬರೀ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಚಕಿತರು ಈ ಹೊತ್ತು

ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಈಗಿಂದಲೇ ತಯಾರಿ ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಒಬಾಮಾ
ಹಾಗಾಗಿ ಬಲಿಯ ಕುರಿಯಂತೆ ಹತನಾಗಿ ಹೋದ ನೋಡಿ ಪಾಪಿ ಒಸಾಮಾ

ಸೈನ್ಯ ಹಿಂಪಡೆಯದೇ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಬಾಮಾಗೆ ಮರುಜಯ ಸುಲಭವಲ್ಲ
ಹಾಗಾಗಿ ಇಷ್ಟುದಿನ ಸಾಕಿದ್ದ ಒಸಾಮನನ್ನು ಬಲಿತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟನಲ್ಲಾ!!

*************************