ಒಂದಷ್ಟು ಹನಿಗಳು!

 

ನಿನ್ನ ನೆನಪಿನಿಂದಲೇ
ನನ್ನ ಬೆಳಗು

ನಿನ್ನ ನೆನಪಿನಿಂದಲೇ
ನನ್ನ ಬೈಗು

***

ನೀನು ಇರದೇ ಇದ್ದರೂ
ಸದಾ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ

ನಿನ್ನ ನೆನಪಿನಿಂದಲೇ
ಇರುವೆ ನಾನು ಎಚ್ಚರ

***

ಸದಾ ನೆನಪಾಗಿ
ಹೀಗೆ ನನ್ನ ಕಾಡದಿರು

ಮರೆಯುವ ಮಾತನ್ನು
ನೀನೆಂದಿಗೂ ಆಡದಿರು

***

ಅದೆಂದೋ ಅದೆಲ್ಲೋ
ಕಳೆದುಹೋಗಿದ್ದ ಆ ಸ್ನೇಹ
ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ

ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡು
ಮತ್ತೆ ಪಡೆವ ಧೈರ್ಯ
ನಿಜವಾಗಿ ಯಾರಲ್ಲಿದೆ?

***

ತುಂಬಾ ಮಾತಾಡಬೇಕು
ಎಂದೆನಿಸಿದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ನಿನಗೆ
ಕರೆ ಮಾಡೋಕೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ

ಇದು ಎಂಥಾ ಸ್ನೇಹವೋ
ನಾನರಿಯೆ, ಆದರೆ ನೀನಂದ್ರೆ
ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ

***

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: