ಸ್ವಯಂ ನಾಶ!

 

ತುಕ್ಕು

ಕಾರಣ,

ಸ್ವಯಂ

ನಾಶ

ಆಗಲು,

ಉಕ್ಕು;

 

ಅಹಂ

ಕಾರಣ,

ಮನುಜ

ನಾಶ

ಆಗಲು,

ಸ್ವಯಂ!

*****

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: