ನಿಲ್ದಾಣ ನುಡಿದಾಗ!

 

ಬಸ್ಸಿಗಾಗಿ

ಕಾಯುತ್ತಲಿದ್ದೆ

ನಾನೊಬ್ಬನೇ

ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ

ಆ ನಿಲ್ದಾಣ

 

ಸೂರ್ಯಕಿರಣಗಳು

ತಮ್ಮ ಕೋನ

ಬದಲಿಸಿದರೂ

ಬಸ್ಸು ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ

ನುಡಿಯಿತು ಬೇಸತ್ತ

ಆ ನಿಲ್ದಾಣ

 

ಏನ್ರೀ ಸ್ವಾಮೀ

ಸ್ವಲ್ಪ ಸುತ್ತಾಡಿಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ

ನನಗೂ ಇದೆ ಏಕಾಂತದಾಸೆ!

*******************

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: