ಸುಸ್ತಾದ ಹಾದಿ!

 
ನಾನು

ನಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇದ್ದೆ

ನನ್ನ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ

ಸಾಗಿದ್ದ ಹಾದಿ ಕೇಳಿತು

ನಾವೀಗ

ಸ್ವಲ್ಪ ವಿರಮಿಸೋಣವೇ…

ನನಗೇಕೋ

ತುಂಬಾ ಸುಸ್ತಾಗಿದೆ!

******

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: