ನಿರಪರಾಧಿಯಾಗಿದ್ದುದೇ ಅಪರಾಧ!

 

ಜೀವನದ ಅರ್ಥ ನನಗಾದಾಗ ಜೀವನದಿಂದಲೇ ದೂರ ಬಂದಾಗಿತ್ತು

 ಸಾವಿನ ಬಯಕೆ ನನಗಾಗಿದ್ದಾಗ ಬದುಕು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು

 

ಒಮ್ಮೆಯೂ ಸೊಲ್ಲೆತ್ತದೆ ಶಿಕ್ಷೆಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಶಿರಬಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾಗಿತ್ತು

ನನ್ನ ಅಪರಾಧ ಏನೆಂದರೆ ನಾನು ನಿರಪರಾಧಿಯಾಗಿ ಇದ್ದುದೇ ಆಗಿತ್ತು

****

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: