ಅದ್ಯಾವುದೋ ಜನುಮದ ಬಾಂಧವರು!

ನೆನಸಲು

ನಾವು

ಬಯಸದೇ

ಇದ್ದರೂ

ಎಳ್ಳಷ್ಟೂ

 

ನೆನಪಾಗಿ

ಕಾಡುತಿಹರು

ಹಗಲಿರುಳೂ

ನಮಗವರು

ಬಹಳಷ್ಟು

 

ನಾವು

ಬಯಸದೇ

ಹಗಲಿರುಳೂ

ನಮಗೆ

ನೆನಪಾಗಿ

ಕಾಡುವವರು

 

ನಿಜವಾಗಿಯೂ

ನಮ್ಮ

ಅದ್ಯಾವುದೋ

ಜನುಮದ

ಬಾಂಧವರು

*****

One Response to ಅದ್ಯಾವುದೋ ಜನುಮದ ಬಾಂಧವರು!

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: