ಶಿವರಾಜ ಪಾಟೀಲರಿಂದ ಚಿದಂಬರಂ ಕಲಿತ ಪಾಠ!

 

ಅಂದಿನ ಗೃಹಮಂತ್ರಿ

ಶಿವರಾಜ ಪಾಟೀಲರನ್ನು

ಮನೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದರು

ಬಾಂಬು ವಿಸ್ಫೋಟಿಸಿದಾಗ

ತನ್ನ ಬಟ್ಟೆ ಬದಲಾಯಿಸಿ

ಬಂದಿದ್ದರೆಂದು;

 

 ಇಂದಿನ ಗೃಹಮಂತ್ರಿ

ಚಿದಂಬರಂ ಬಲುಜಾಣ

ಆತ ಸದಾ ತೊಡುವುದು

ಬರೀ ಬಿಳಿಯ ಉಡುಗೆ

ಬದಲಾಯಿಸಿದರೆ ಯಾರಿಗೂ

ಗೊತ್ತಾಗದೇ ಇರಲೆಂದು!

******

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: