ಇತ್ತೆದ ಅಪ್ಪೆಲಾ…ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಲಾ!!

 

ದುಂಬೊಂಜಿ ಕಾಲ ಇತ್‍ಂಡ್

ಬಾಲೆಗ್ ಬಡಾವ್ ಆಂಡ 

ಅಪ್ಪೆಗ್ ತೆರಿಯೊಂದಿತ್‍ಂಡ್

ಬುಲಿಪಂದೆನೇ ಬಾಲೆದ

ಬಂಜಿಗ್ ಪೊರ್ತ್ ಪೊರ್ತ್‍‍ಗ್

ಗಂಜಿ ತಿಕ್ಕೊಂದಿತ್‍ಂಡ್

 

ನಟ್ಟಿ ಕೊಯ್ಲ್‍ದ ಕಂಡೊಡ್‍ದ್

ಪೊರ್ತ್ ತಪ್ಪಂದೆ ಅಪ್ಪೆ ಇಲ್ಲಡೆ

ಪೋದು ಬರೊಂದ್ ಇತ್ತಾಲ್

ಪರ ಸೀರೆದ ತೊಟ್ಟಿಲ್‍ಡ್ ಸುಖ

ನಿದ್ರೆಡ್ ತೆಲಿಪುನ ತನ್ನ ಬಾಲೆನ್

ಲಕ್ಕಾದ್ ಪೇರ್ ಕೊರೊಂದಿತ್ತಾಲ್ 

 

ಇನಿತ ಕಾಲ ಅಂಚ ಅತ್ತ್

ಬಾಲೆ ಬುಲ್‍ತ್‍ಂಡಲಾ

ಬಾಲೆದಪ್ಪೆಗ್ ಓಲ್ ಕೇಣುಂಡ್

ಕೆಲಸದಲೆನ ಕೈಟ್ ತಿಕ್‍ದ್ 

ಬೂರ‍್ದಿನ ಬಾಲೆ ಬಡಾವ್

ಆಂಡಲಾ ಬುಲಿಪರೆ ಪೋಡ್ಯುಂಡ್ 

 

ಕಾಂಡೆ ಇಲ್ಲ್ ಬುಡಿಯೊಲ್‍ಡ

ಅಪ್ಪೆ ಕೆಲಸೊಡ್‍ದ್ ಬರ್ಪಿನಿ

ಪೊರ್ತು ಕಂತಿ ಬೊಕ್ಕನೇ ಪಿರ

ನಿದ್ರೇಡ್ ಮಿನಿ ಇತ್ತ್‍ಂಡ

ಬಾಲೆ ಅಪ್ಪೆನ ಮೋಣೆದ ಗುರ್ತನೆ

ಮದತ್‍ದ್ ಬುಡ್ಪುಂಡು ಒರೊರ

 

ಇತ್ತೆದ ಸರಕಾರೊಲ್ ಮಲ್ಪುನ

ಕೆಲಸಲಾ ಒಂಜಿ ನಮುನಿಡ್

ಅಂಚನೇ ಆತ್‍ಂಡ್  ತೂಲೆ 

ಜನೊಕುಲು ಬುಲಿಪಂದೇ  ಇತ್ತೆ 

ಬಡ್ಡ್ ಸರಕಾರಲಾ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುಜಿ

ನಿಕುಲು ದಾದನೇ ಮಲ್‍ಪುಲೇ

 

ಜನೊಕುಲು  ಕಷ್ಟ ಉಂಡಂದ್

ಪಣ್‍ಂಡ ಸರ್ಕಾರೊಡ್‍ದ್ ದುಂಬು

ದಲ್ಲಾಳಿನಕ್ಲೆನ ಗುಂಪು ಬರ‍್ಪ

ಆಸೆ  ಪುಟ್ಟಾದ್ ತೆಲಿಕೆ ತೆಲಿಪಾದ್

ಬೆಗರ್  ಜಪ್‍ಡಾದ್  ನಂಕ್ ತಿಕಿ

ಕಾಸ್‍ಡ್ ವಸೂಲಿ ಮಲ್ತ್ ಬುಡ್‍ಪ!!!

************************ 

6 Responses to ಇತ್ತೆದ ಅಪ್ಪೆಲಾ…ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಲಾ!!

 1. rashmi ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:

  ಈರ್ ಬರೆತಿನ ಪೂರ ನಿಜ ಸುರೇಶೆರೆ. ನನ ಎಂಚ ಉಪ್ಪುಂಡ?

 2. HEMADEVADIGA ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:

  Appe baalenu,jana bokka sarkarogu holisaaina porlaathundu.nice .

 3. 'ನಮನ" ಬಜಗೋಳಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:

  ಗಾದೆನೆ ಉ೦ಡತ್ತೆ ಸರ್
  “ಬಾಲೆ ಬುಲಿಪ೦ದೆ ಅಪ್ಪೆ ಮಿರೆಲಾ ಕೊರ್ಪುಜೊಲುಗೆ” .
  ಇತ್ತೆದ ಕಾಲೊಡು ನಮನ ಒವೇ ಕೆಲಸ ಆವೊಡಾನ್೦ಡಲಾ ನಮ ಬುಲಿಪೊಡೆ.

 4. ಆಸು ಹೆಗ್ಡೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:

  ಅಂತಹ ಅಮ್ಮಂದಿರ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿನ್ನು ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟಿಯಾರೇ ಹೇಳಿ
  ಇಂತಹ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಒಕ್ಕೊರಲಿನಿಂದ ಧಿಕ್ಕಾರ ಹೇಳಿ!!!

 5. prakash shetty ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:

  ಮಾನವ ಆಧುನಿಕತೆಯೆಡೆಗೆ ಸಾಗುತ್ತಾ ತನ್ನ ಸಂಬಂಧದ ಕೊಂಡಿಯನ್ನು ಎಳೆವೆಯಿಂದಲೇ ಕಡಿದುಕೊಳ್ಳಲು ‘ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸು’ ಮಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಅಮ್ಮ.
  ನಿಮ್ಮ ಅನ್ನವನ್ನು ನೀವೇ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಸ್ವಾವಲಂಬಿಯಾಗಿ ಎನ್ನುವ ಪಾಠ ಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತಿದೆ ಸರಕಾರ

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: