ಹತ್ತು ಕಳೆದಿದೆ – ಹೊತ್ತು ಹರಿದಿದೆ!!!

ತನ್ನ ಸ್ವತಂತ್ರ ವಕೀಲಿ ವೃತ್ತಿಗೆ ಹತ್ತು ವರುಷ ತುಂಬಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ,

 (ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯಂದು),  ನನ್ನ ಅನುಜ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್,

ಬರೆದು, ನನಗೆ ರವಾನಿಸಿದ್ದ  ಕವನ:

 

ಹತ್ತು ಕಳೆದಿದೆ

ಹೊತ್ತು ಹರಿದಿದೆ

ಕೈಬೀಸಿ ಕರೆದಿದೆ

ಕರ್ಮಭೂಮಿಯ

ಕಲ್ಲ ಮಂಚಕೆ

 

ಕಲ್ಲ ಮಂಚವೇ

ಸುದೃಢ ಮಂಚವು

ನಿತ್ಯ ನಿಶ್ಚಲ ಭದ್ರವು

ಮಧುರ ಗಾನವ

ಪಾಡಿ ಸೆಳೆಯುತ

ಮನಕೆ ಮುದವನೇ

ನೀಡಿದೆ

ಮುತ್ತನಿತ್ತಿದೆ

ಪ್ರೇಮ ಬೆಸೆದಿದೆ

ತಾಣ ಸುಂದರವೆಸೆದಿದೆ

 

ಅಧೈರ್ಯ ತೊಲಗಿದೆ

ವೇಗ ಹೆಚ್ಚಿದೆ

ಗುರಿಯೆಡೆಗೆ

ದೃಷ್ಟಿಯು ನೆಟ್ಟಿದೆ

 

ಎನಗೆ ನೀನು

ನಿನಗೆ ನಾನು

ಎಂಬ ಮೌನ ವಾಣಿಗೆ

ಕಿವಿ ನಿಮಿರ್ದುದು

ಕಣ್ ಕನಲ್ದುದು

ಮನಕೆ ಸತ್ಯವು

ತಿಳಿವ ಕಾಲಕೆ

ಬೆರೆವ ಕೈ

ಜಡವಾದುದು!!!

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: