ನೀ ಕಳ್ಳ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು!!!

(ಇದೀಗ ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಆತ್ರಾಡಿ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಮೊಬೈಲ್ ಮೂಲಕ ಕಳುಹಿಸಿದ ಕವನ)

ನೀ ಕಳ್ಳ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು
ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬರಿದಾಗಿಸಿದ್ದೇನೆ
ನನ್ನ ಹೃದಯ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯನ್ನು;

ನೀ ಸುಳ್ಳ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು
ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ
ಮೌನದಲಿ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು;

ನೀ ಮೂರ್ಖ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು
ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬದಿಗೊತ್ತಿದ್ದೇನೆ
ನನ್ನ ಔದಾರ್ಯವನ್ನು;

ನಾನೀಗ ಏಕಾಂಗಿ
ವಿರಾಗಿ-ತ್ಯಾಗಿ,
ನಾನೀಗ ನಾನಲ್ಲ
ಎಲ್ಲಾ ನೀನೇ ಆಗಿ!!!

 

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: