ಸೆಳೆತ!!!

ಸಖೀ,
ನಾವು
ಎದುರು
ಬದುರಾಗಿ
ಕೂತು
ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು
ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ
ಕಣ್ಣಿಟ್ಟು
ನೋಡುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ,
ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ
ಪರಸ್ಪರ
ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ
ನಡೆದು,
ಒಮ್ಮೆಗೇ
ಇಬ್ಬರೂ
ಹಿಂತಿರುಗಿ
ನೋಡಿದಾಗ
ಆಗುವ
ಆ ಅನುಭವ
ಅದ್ಭುತ;

ಅಂತೆಯೇ,
ದಿನವೆಲ್ಲಾ
ಜೊತೆಗಿದ್ದು
ನಾವಾಡುವ
ಹತ್ತಾರು
ಮಾತುಗಳಿಗಿಂತಲೂ
ದೂರದೂರಿಂದ
ಕರೆ ಮಾಡಿ
ಆಡುವ
ಒಂದೇ ಒಂದು
ಪ್ರೀತಿಯ
ಮಾತಿನಲ್ಲಿದೆ
ಎಲ್ಲಿಲ್ಲದ
ಸೆಳೆತ!
****

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: