ಜನರ ಮನವನರಿತು ನಡೆದರೆ ಶಾಂತಿ!!!

ಅಂದು ಮಾಜಿ ಆಗಲಿದ್ದ ಅಮೇರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಏಟು
ಮಾಜಿ ಆಗಲಿರುವ ನಮ್ಮ ಗೃಹಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲೇಟು

ಅಲ್ಲಿ ಆತನಿಗೆ ಅಂದು ಎರಡೇಟು ವಿದೇಶೀ ಬೂಟಿನಿಂದ
ಇಲ್ಲಿ ಈತನಿಗೆ ಇಂದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಸ್ವದೇಶಿಯಿಂದ

ಆತ ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸಿ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡರು ಬೂಟ ಹೊಡೆತವನು
ಇಂದೀತ ನೆಟ್ಟ ನೋಟದಲೇ ಧಿಕ್ಕರಿಸದರೀ ಎಸೆತವನು

ಅಮೇರಿಕದವರ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇವರೇನೂ ಇಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ ಬಿಡಿ
ಆದರೆ ಇವರ ಮೇಲಿನ ಸೇಡೇನೂ ಕಡಿಮೆಯಿಲ್ಲ ನೋಡಿ

ಆಳುವವರು ಜನರ ಮನವನರಿತು ನಡೆದರೆ ಸದಾ ಶಾಂತಿ
ಜನರ ಮರೆತು ಗಳಿಸತೊಡಗಿದರೆ ದೇಶದಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಅಶಾಂತಿ

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: