ನಾನು ಅರಿತದ್ದೇ ನಿಜವೆಂಬ ಭ್ರಮೆ!!!

ಸಖೀ,

ನಾನು ಅರಿತದ್ದೇ ನಿಜವೆಂಬ ಭ್ರಮೆ ಇಹುದೆನ್ನೊಳಗೆ
ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅರಿವು ಎಂದಿಗಾಗುವುದು ಇಳೆಯೊಳಗೆ

ನನ್ನ ಕಿಂಚಿತ್ತರಿವಿನ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಬಯಕೆ ಸದಾ ನನ್ನಲ್ಲಿ
ಅದನು ಮೆಚ್ಚಿ ನಡೆಯಬೇಕು ನನ್ನವರೆನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ

ನನ್ನ ವಾದವನೊಪ್ಪದವರು ಪೆದ್ದರೆಂಬ ನಂಬುಗೆ ನನಗೆ
ಆ ಪೆದ್ದರನು ಜರೆದು ವಿಜಯಿಯಾಗುವ ಹಂಬಲವೆನಗೆ

ನಾನು ಬೆಳಗಿನ ತನಕ ಜಾಗರಣೆ ಮಾಡಿದರೂ ಚಿಂತಿಲ್ಲ
ಜಗದ ಶಾಂತಿಯ ಕೆಡಿಸಿ ಸುಖಿಸುವ ಆನಂದ ಬೇರಿಲ್ಲ

ನನ್ನನ್ನೇ ನಾನಿನ್ನೂ ಅರಿತಿಲ್ಲ ಇದು ನಾನರಿತಿರೋ ಸತ್ಯ
ಸತ್ಯವನು ಬದಿಗಿಟ್ಟು ಸದಾ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತಿರಬೇಕು ಮಿಥ್ಯ

ನಿನಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು ನನ್ನ ಮನದ ಈ ಬಲಹೀನತೆ
ನಾ ಅದಕೇ ಕೋರುವೆ ಸದಾ ನೀನಿರಬೇಕು ನನ್ನ ಜೊತೆ
*************************************

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: