ಅಮ್ಮ ನಾನಿಂದು ಆದೆ ಧನ್ಯ!!!

amma01

ಅಮ್ಮ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮಗನಾದುದಕೆ
ನಿಮಗೆ ಅನಿಸಿರಬಹುದೇನೋ ಅನ್ಯ
ಆದರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮಗನಾದುದಕೆ
ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಾನಿಂದು ಆದೆ ಧನ್ಯ

ನಿಮ್ಮ ನೆನಪಾದಾಗ ನಾ ನಿನ್ನೆ ಬರೆದ
ನಾಲ್ಕು ಸಾಲುಗಳು ಕವನವಾಯಿತಮ್ಮ
ಆ ಕವನ ಓದಿದ ಓದುಗರ ಕಣ್ಣುಗಳೂ
ಕೇಳಿ ಅದೋಕೋ ತೇವವಾಯಿತಮ್ಮ

ನನ್ನಿಂದಾಗಿ ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ನನ್ನಿಂದಾಗಿ
ಅವರಿಗವರ ಮಾತಾಪಿತರ ನೆನಪಾಯ್ತು
ನೆನಪಿಸಿದ ನನಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲೇ
ಇಲ್ಲದ ಟೊಪ್ಪಿಯನವರೆತ್ತುವಂತಾಯ್ತು

ಈ ಎಲ್ಲಾ ಹೊಗಳಿಕೆಗಳು ಮೆಚ್ಚುಗೆಗಳು
ನನಗಾಗಿದ್ದರೂ ನೋಡಿ ಅದು ನಿಮ್ಮದೇ
ನನ್ನದೇನುಂಟು ಈ ಜಗದಿ ನನ್ನದು
ಏನಿದ್ದರೂ ಇರಬಹುದೇ ನಿಮ್ಮದಲ್ಲದೇ
**********************

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: