ತಾವರೆಯ ಎಲೆಗಳು ಆಗದೇ ಇರುವಂತೆ ಒದ್ದೆ!!!

ಬರೆಯ ಬೇಕೆಂದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ನನ್ನಿಂದ ಬರೆಯಲಾಗಲಿಲ್ಲ
ನಾನು ಬರೆದುದೆಲ್ಲವೂ ಕವನವಾಗಿ ಹೊರಬರಲೇ ಇಲ್ಲ

ನನ್ನೊಳಗಿನ ಭಾವನೆಗಳು ಚಡಪಡಿಸೆ ಹೊರ ಹೊಮ್ಮಲು
ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ನಿಧಾನದಿ ಪೂರೈಸಿ ನಾನಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸಲು

ಪದಗಳು ಮೈದುಂಬಿ ಸಾಲಾಗಿ ಹೊರಬಂದು ನಿಂದವು
ಓದುಗರ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅವು ಅರ್ಥ ನೀಡಿದವು

ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡವರಿಂದ ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ಸದಭಿಪ್ರಾಯದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ
ಮೆಚ್ಚದವರದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನ ಇಲ್ಲವೇ ಮೌನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ

ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೂ ಕೋರುವೆ ಮನದಿ ನಾ ಸ್ವಾಗತ
ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಇಲ್ಲದಿರೆ ನನ್ನ ಕವನಗಳಾಗುವವು ಬರೀ ಸ್ವಗತ

ಮೆಚ್ಚುಗೆಗಳಿಂದ ಹಿರಿ ಹಿರಿ ಹಿಗ್ಗದೇ ಟೀಕೆಗಳಿಂದ ಕುಗ್ಗದೇ
ಸಮಚಿತ್ತದಿಂದ ಲ್ಲವ ನಾ ನಗುತಾ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಲ್ಲದೇ

ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಪ್ರತಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗೂ ಉಬ್ಬುತ್ತಾ ಕುಗ್ಗುತ್ತಾ
ನನ್ನ ಪರಿಶ್ರಮವನು ನಾನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಆಗುತ್ತಾ

ತಾವರೆಯ ಎಲೆಗಳು ನೀರಿನಲ್ಲಿದ್ದೂ ಆಗದೇ ಇರುವಂತೆ ಒದ್ದೆ
ಇರಲಭ್ಯಸಿಸಿದೊಡೆ ನಾನು ನನ್ನ ಕಾರ್ಯದಲಿ ನಿಜಕ್ಕೂ ಗೆದ್ದೆ

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: