ದೇವರಿದ್ದಾನೆ, ದೇವರೇ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಸದಾಚಾರಿಯ ಮನದಲ್ಲಿ!!!

ದೇವರು ಇದ್ದಾನೆ ಎನ್ನುವುದು ನಿಜಕೂ ಒಂದು ಭ್ರಾಂತು

ದೇವರು ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದದು ಇನ್ನೊಂದು ತೆರನ ಭ್ರಾಂತು

  

ದೇವರಿದ್ದಾನೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಇಲ್ಲಿ ಗೌಣ

ಆದರೆ ದೇವರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಸಂಪಾದಿಸುತಿಹರಲ್ಲ ಜನರು ಹಣ

 

ದೇವರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ನೂರೆಂಟು ಅನಾಚಾರ ನಡೆಸುವವರೆಲ್ಲ

ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಆ ದುರಾತ್ಮಗಳಿಗೆ ದೇವರೆಂಬುದೇ ಇಲ್ಲ

 

ಯಾವ ಪೂಜೆ ಪುರಸ್ಕಾರಗಳ ಗೋಜಿಗೂ ಹೋಗದೆ ಇದ್ದು

ನಂಬಿಕೊಂಡಿರಬಹುದು ತನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನೇ ದೇವರೆಂದು

 

ಪ್ರೀತಿಯಿರುವ ಮನವದು ಖಂಡಿತ ಆಗುವುದು ಶ್ರೀನಿವಾಸ

ಪ್ರೀತಿಯಿಲ್ಲದಿರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಷಣಕಾಲ ದೇವರು ಮಾಡಲಾರ ವಾಸ

 

ಕಲ್ಲನ್ನು ದೇವರಾಗಿಸಿ ಪೂಜಿಸುವರು ಈಗ ಊರೆಲ್ಲಾ ಮಂದಿ

ತಮ್ಮ ಮಾತಾಪಿತರ ಮಾಡಿಹರು ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲಿ ಬಂಧಿ

 

ಕಲ್ಲ ಕಲ್ಲೆಂದೆಣಿಸೆ ಅದುವೇ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಸಲ್ಲುವ ನಿಜವಾದ ಪೂಜೆ

ಮನುಜನ ಮನುಜನೆಂದೆಣಿಸುವುದೇ ಆ ಮನುಜನಿಗೆ ಪೂಜೆ

 

ಶಿಲ್ಪ, ಮೂರ್ತಿ, ಚಿತ್ರಗಳೆಲ್ಲಾ ಅಪ್ರಬುದ್ಧ ಮಕ್ಕಳಿಗಷ್ಟೇ ಬೇಕು

ಪ್ರಬುದ್ಧ ತಾನು ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತಿರಲು ಚಿತ್ರಗಳೇಕೆ ಬೇಕು

 

ಒಳಗಿರುವ ದೇವರ ಜನ ಹುಡುಕಾಡುವರು ಅಲೆ ಅಲೆದು ಸಂತೆ

ಮೂಗ ಮೇಲಿರುವ ಕನ್ನಡಕವನು ಮನೆಯಲೆಲ್ಲಾ ಹುಡುಕುವಂತೆ

 

ದೇವರಿದ್ದಾನೆಂದು ನುಡಿದು ಅನಾಚಾರಿಯಾದವಗೆ ದೇವರೆಲ್ಲಿ

ದೇವರಿದ್ದಾನೆ, ದೇವರೇ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಸದಾಚಾರಿಯ ಮನದಲ್ಲಿ
*****************************************

2 Responses to ದೇವರಿದ್ದಾನೆ, ದೇವರೇ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಸದಾಚಾರಿಯ ಮನದಲ್ಲಿ!!!

 1. ಹೂಂ ಕಣ್ರೀ ರಮೇಶ್, ಅದೇ ಬೇಸರದ ವಿಷಯ… 😦

 2. ರಮೇಶ್, ಮಂಗಳೂರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:

  “ದೇವರಿದ್ದಾನೆಂದು ನುಡಿದು ಅನಾಚಾರಿಯಾದವಗೆ ದೇವರೆಲ್ಲಿ
  ದೇವರಿದ್ದಾನೆ, ದೇವರೇ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಸದಾಚಾರಿಯ ಮನದಲ್ಲಿ”

  ನಿಜವಾಗಲೂ, ಮನಕ್ಕೆ ತಟ್ಟುವಂತಹ ಮಾತು, ಹೆಗ್ಡೆಯವರೇ.
  ಆದರೆ ಇದನೆಲ್ಲಾ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವವರು ಯಾರು?
  ದೇವರು ಈಗ ವ್ಯಾಪಾರದ ವಸ್ತು ಆಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಊರೆಲ್ಲಾ… 😦

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: