ನಾನಂತೂ ಗೌಡಾ ಗೌಡಾ ಅನ್ನುತ್ತೇನೆ ನೀವೇನೇ ಅನ್ನಿ!

ಅಂದು ಅದ್ಯಾವುದೋ ಪರದೇಶೀ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಗೌಡಾ
ನೀಡುತ್ತೇವೆಂದಾಗ ಹಿಂದು ಮುಂದು ನೋಡದೇ ಹೋದವರು
 
ಎಲ್ಲೂ ತುಟಿ ಪಿಟಕ್ಕೆನ್ನದೆ ನಾಲ್ಕಾರು ದಿನ ಹೊರ ದೇಶಗಳ
ಸುತ್ತಾಡಿ ತೆರಿಗೆ ಹಣವ ವ್ಯಯಿಸಿ ಪದವಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಬಂದವರು
 
ಇಂದು ಜನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂದು ಗೌರವ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ 
ಸಂಬೋಧಿಸುತಿರಲು ಬೇಡ ಎಂದು ಅಂಗಲಾಚುತಿರುವುದೇಕೆ
 
ಅಂದೇ ಆ ಪದವಿಯ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ ತೆಪ್ಪಗೇ ಇರುವುದ ಬಿಟ್ಟು
ಯಡ್ಯೂರಪ್ಪ ಇಂದು ಸುಮ್ಮನೇ ಸುದ್ದಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದೇಕೆ?
 
ಪದವಿ ಬೇಕು ನನ್ನ ಮನೆಯ ಗೋಡೆಯಲಿ ರಾರಾಜಿಸುತಿರಲು
ಆದರೆ ಜನ ನನ್ನ ಅದರಿಂದ ಗುರುತಿಸಬಾರದು ಅನ್ನುವುದೇಕೆ
 
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನವೂ ಜನಮನವ
ಗೆಲ್ಲುವಂತಿರಬೇಕು, ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಜನ ನಿಮ್ಮ ಗೆಲ್ಲಿಸುವುದೇಕೆ
 
ನಾನಂತೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಗೌಡಾ ಗೌಡಾ ಅನ್ನುತ್ತೇನೆ ನೀವೇನೇ ಅನ್ನಿ
ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಹಾಗನ್ನಬಾರದೆಂಬ ಹೊಸ ಕಾನೂನು ಜಾರಿಗೆ ತನ್ನಿ

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: