ಇಂದು ನನ್ನ ಅಪ್ಪಯ್ಯನಿದ್ದಿರಬೇಕಿತ್ತು

appayya
ಅಂದು ನನ್ನ ತಲೆಯ ಮೇಲಿದ್ದವು ದಪ್ಪನೇ ಕೂದಲುಗಳು
ಕತ್ತರಿಸಲು ತಡ ಮಾಡಿದರೆ ಸಿಕ್ತಿತ್ತು ಅಪ್ಪಯ್ಯನ ಬೈಗಳು
 
ವಿಚಿತ್ರ ಕ್ರಾಪುಗಳ ಹುಚ್ಚಿತ್ತು ಆಗ ಹುಡುಗನಾಗಿದ್ದ ನನಗೆ
ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ಕೂದಲ ಕಂಡರೆ ಕೋಪ ನನ್ನಪ್ಪಯ್ಯನಿಗೆ
 
ಎಣ್ಣೆ ಕಾಣದ ನಾರು ಕೂದಲು ಉದ್ದುದ್ದ ತಲೆಯ ಹಿಂದೆ
ಇದ್ದೆಲ್ಲಾ ಸಮಯ ವ್ಯಯವಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಕನ್ನಡಿಯ ಮುಂದೆ
 
ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಕೇಳದೇ ಇರುವುದರಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಆಗ ಗಮ್ಮತ್ತು
ಮುಂದೆ ನನ್ನ ತಲೆ ಹೀಗಾಗುತ್ತೆಂದು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು
 
ಇಂದು ಕ್ರಾಪು ಮಾಡುವುದಕೆ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಕೂದಲಿಲ್ಲ
ನನ್ನ ಗದರುವುದಕೆ ಜೊತೆಗೀಗ ನನ್ನ ಅಪ್ಪಯ್ಯನೂ ಇಲ್ಲ
 
ಹೋದ ಕೂದಲಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಮರುಕ ಅಪ್ಪಯ್ಯನಿದ್ದಿರಬೇಕಿತ್ತು
ನನ್ನೆಲ್ಲಾ ಬರಹಗಳ ಓದಿ ಈ ಮಗನ ವಿಮರ್ಶಿಸಬೇಕಿತ್ತು
 
ಇದ್ದಾಗ ಅವರ ಮಾತ ಕೇಳದೇ ಸತಾಯಿಸಿದ್ದೆ ನಾನಾಗ
ತಪ್ಪು ಒಪ್ಪುಗಳ ಅರಿವು ಮಾಡಿಸುವವರೇ ಇಲ್ಲ ನನಗೀಗ
 
ಕೂದಲ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದಿದ್ದರೆ ಚಿಂತಿಲ್ಲ ದೇವರೆ ನನಗೆ
ಅಪ್ಪಯ್ಯನ ಮರಳಿಸಿದೆಯಾದರೆ ಸಹಸ್ರ ನಮನಗಳು ನಿನಗೆ

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: