ನಮ್ಮ ರೆಹಮಾನ ನಿಜದಿ ಅಪ್ಪಟ ಭಾರತೀಯನಯ್ಯ

ನಮ್ಮ ರೆಹಮಾನ ಈತ ನಿಜದಿ ಅಪ್ಪಟ ಭಾರತೀಯನಯ್ಯ
ಈತನನು ಹರಿದು ಹಂಚಿ ಈ ರೀತಿ ಚಿಂದಿ ಮಾಡಬೇಡಿರಯ್ಯ
 
ಮದರಾಸಿನವನೆಂದರೆ ಕೆಲವರು ಮುಂಬಯಿಯವನೆಂಬರು
ಏಕೆ ಮುಕ್ತ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದಾತನನು ಭಾರತೀಯನೆಂದೆಂಬರು
 
ಅವನ ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಕಿವಿಗೊಡುವಾಗ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿತ್ತೇ ಈ ಭಾವ
ಅವನ ತಾಳಕ್ಕೆ ಕುಣಿವಾಗ ಅನಿಸಿದೆಯೇ ಅಲ್ಲಿ ಭೇದ ಭಾವ
 
ಆತನ ಸಂಗೀತಕ್ಕಿಲ್ಲ ಜಾತಿ ಮತ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳ ಸೀಮೆಗಳು
ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಕಿವಿಗೆ ಬಿದ್ದಾಕ್ಷಣ ಮುದನೀಡುತ್ತವೆ ಗೀತೆಗಳು
 
ಹೋರಾಟದಲ್ಲಾತನಿಗೆ ಯಾರೂ ತನ್ನವನೆಂದು ಜೊತೆಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ
ಗೆದ್ದ ಎತ್ತಿನ ಬಾಲಹಿಡಿದು ತನ್ನತ್ತ ಜಗ್ಗುವವರೇ ಈಗ ಊರೆಲ್ಲಾ
 
ಭಾರತೀಯನನು ಭಾರತೀಯನಾಗೆ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಬಿಡೋಣ
ಯಾವ ಪ್ರಾಂತದವನೆಂಬುದ ಮರೆತಾತನನು ಕೊಂಡಾಣೋಣ
 
ಪ್ರತಿಭೆ ಯಾರದ್ದಾದರೇನು ತಕ್ಕ ಪುರಸ್ಕಾರ ದೊರೆಯಲೇ ಬೇಕು
ಪ್ರತಿಭೆಯ ಕೊಂಡಾಡಲು ಆತನ ವಿಳಾಸದ ಚರ್ಚೆ ಏಕೆ ಬೇಕು
 
ನಮ್ಮ ರೆಹಮಾನ ಈತ ನಿಜದಿ ಅಪ್ಪಟ ಭಾರತೀಯನಯ್ಯ
ಈತನನು ಹರಿದು ಹಂಚಿ ಈ ರೀತಿ ಚಿಂದಿ ಮಾಡಬೇಡಿರಯ್ಯ

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: