ನನ್ನ ಮನದೊಳಗೆ ಅನುಮಾನಗಳು!!!

ಅಮೇರಿಕಾ ಮತ್ತು ಬಿನ್ ಲಾಡೆನ್ ನಡುವೆ
ಒಳ ಒಪ್ಪಂದ ನಡೆದಿರಬಹುದೇನೋ ಅಂತ

ಇಲ್ಲದೇ ಹೋಗಿದ್ದರೆ ಆತನನ್ನು ಬಂಧಿಸಲು
ಇನ್ನೂ ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವುದು ಏಕೆ ಅಂತ

ಅಮೇರಿಕಾದ ಸೈನ್ಯದ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ
ಇದ್ದಂತಿದೆ ನೋಡಿ ಲಾಡೆನನಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ

ಲಾಡೆನ ಹೋದ ಕಡೆ ಎಲ್ಲಾ ಅಮೇರಿಕಾ
ಹೋಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತಿದೆ ತನ್ನ ಅಧಿಕಾರ

ಅಫಘಾನಿಸ್ತಾನದಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡಾಯ್ತು
ಅಮೇರಿಕಾ ಸೈನ್ಯದ ನೂರಾರು ತುಕುಡಿಗಳು

ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಗಡಿಯೊಳಗೂ ನೋಡಿ ಈಗ
ಮುನ್ನುಗ್ಗಲಿವೆ ಅದೇ ಸೈನ್ಯದ ಗಾಡಿಗಳು

ಅಲ್ಲಿಂದ ಲಾಡೆನನ ಪಡೆ ಬಂದು ಭಾರತದ
ಗಡಿಯೊಳಗೆ ನುಸುಳಿಕೊಳ್ಳಲೂಬಹುದು

ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಅಮೇರಿಕಾ ಸೈನ್ಯವೂ
ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳದೇ ಕೇಳದೆ ಬಂದಿಳಿಯಬಹುದು

ಇರಾಕ್ ಜೊತೆ ಯುದ್ಧದಲಿ ಇಸ್ರೇಲಿನ ಜನರೂ
ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೇ ಸಾಯಬೇಕಾಯ್ತು ಅಂದು

ಇಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ನಡೆದರೆ ತಿಳಿಯಿರಿ ನಿಸ್ಸಹಾಯಕ
ಭಾರತೀಯರೂ ಸಾಯಬೇಕಾದೀತೆಂದು

ನನ್ನ ಮನದೊಳಗೆ ತುಂಬಿ ಕೊಂಡಿರುವ
ಅನುಮಾನಗಳನಿಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸಿದೆ

ಈ ಅನುಮಾನಗಳು ನಿಜವಾಗದಿರಲೆಂದು
ನನ್ನ ಮನ ಅದರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಬೇಡಿದೆ

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: