ಜಿಜ್ಞಾಸು – ಡಾ. ಯು. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್

ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಿದರೆ “ಜಿಜ್ಞಾಸು”  ಪುಸ್ತಕ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

 

Advertisements

2 Responses to ಜಿಜ್ಞಾಸು – ಡಾ. ಯು. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್

  1. Sitaram Kemmannu ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:

    ಸರಳ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ಥಕ ಬದುಕ ಸಾರವನ್ನು, ಪುರಾಣ ಪಾತ್ರಗಳ ಉಪಮೆಗಳಿಂದ ಮನ ತಟ್ಟುವಂತೆ ಬರೆದ ನುಡಿಗಟ್ಟುಗಳು, ಗಟ್ಟಿತನದ ಮತ್ತು ಸಾರ್ಥಕ ಬದುಕಿಗೆ ದೇವಿಗೆಯಾಗುತ್ತವೆ.

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: